ซอสปรุงรสผัดกะเพราสูตรปรับสมดุลโอเมก้า
นักวิจัย  
ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ และคณะ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000473 ยื่นคำขอวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เมนูผัดกะเพราเป็นหนึ่งในอาหารจานผัดของไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปรุงได้รวดเร็วและมีรสชาติที่อร่อยเฉพาะตัว จึงมีการพัฒนาซอสผัดกะเพราปรุงสำเร็จแต่ละตำรับขึ้นมาเพื่อความสะดวกต่อผู้บริโภค เช่น ซอสกะเพราแบบเพสโต ซอสกะเพราจากน้ำหมักกะปิ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเชิงลึกถึงชนิดกรดไขมันในเมนูผัดกะเพราสูตรที่เป็นที่นิยมทั่วไป โดยใช้เนื้อสัตว์และน้ำมันปาล์ม จะพบว่ามีสัดส่วนไขมันอิ่มตัวและไขมันโอเมก้า 6 ชนิดกรดไลโนเลอิกสูง ในขณะที่มีไขมันโอเมก้า 3 ชนิดกรดอัลฟาไลโนเลนิกต่ำ ซึ่งหากบริโภคเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ที่เกิดจากภาวะการอักเสบที่มีมากในร่างกายได้ ด้วยเหตุนี้ สมดุลอัตราส่วนไขมันโอเมก้า 6 ต่อโอเมก้า 3 ในอาหารจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสำหรับเมนูผัดกะเพรานี้ จึงมีการปรับอัตราส่วนของไขมันโอเมก้า 6 ต่อไขมันโอเมก้า 3 ในตัวซอสให้มีเกิดความสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรผัดกะเพราทั่วไปที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นหลัก สามารถนำไปผัดปรุงกับเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ได้สะดวก โดยค่าอัตราส่วนของไขมันโอเมก้า 6 ต่อไขมันโอเมก้า 3 ในอาหารจะใกล้เคียงกับที่หน่วยงานด้านอาหารสากลและรายงานวิจัยได้แนะนำไว้ ซึ่งอยู่ในช่วง 1.0 – 3.0 ต่อ 1
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
โทรศัพท์ 022184195 ต่อ 112
Email sirirat.pe@chula.ac.th
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ซอสปรุงรสผัดกะเพราสูตรปรับสมดุลโอเมก้า"