APEC BCG Economy Thailand 2022:Tech to Biz X Thailand Tech show 2022
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 - 11 ตุลาคม 2565 ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok Bangkok
Thailand Tech Show 2020 (Online)
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563
Thailand Tech Show 2019
วันที่ 5 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
Thailand Tech Show 2018
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ Hall EH 101 - EH102 ไบเทค บางนา
MR 218 / MR 219 / MR 220
Thailand Tech Show 2017
วันที่ 20 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560 ณ Hall 106 ไบเทค บางนา
Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 11.00 - 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ สงขลา
Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 08.30-15.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 8 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559 09:00 - 17:00 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ภาคใต้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 08:30 - 15:00 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ภาคอีสาน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 08.30 - 15.00 ณ ห้องออร์คิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด ขอนแก่น
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ภาคเหนือ
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 08:30 - 15:00 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
**ผลงานที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการบรรยายจะมีการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการภายในงาน**
"Thailand Tech Show" ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
"Thailand Tech Show" ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
"Thailand Tech Show" ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย