ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560 09:00 - 19:00 ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 8 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559 09:00 - 17:00 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ