ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show 2024
วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 - 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)
วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

100 งานวิจัยใช้ได้จริงสู่ภาคเอกชน
รวบรวมโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show 2020 (Online)
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show 2019
วันที่ 5 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show 2018
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ Hall EH 101 - EH102 ไบเทค บางนา [MR 218 / MR 219 / MR 220]

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560 09:00 - 19:00 ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 8 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559 09:00 - 17:00 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีภายใต้กิจกรรม Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ