ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากต้นอ่อนข้าวและข้าวงอกเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม (เครื่องดื่มเจลลี่น้ำคั้นต้นอ่อน ชาต้นอ่อนข้าวและเครื่องดื่มข้าวงอก)
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
นางสาวรัตนามณี ชมชาญ

คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13106
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตจากข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมขณะปลูกนั้นจะทำให้ได้รับประโยชน์เป็นสองต่อทั้งจากสารพฤกษเคมีในต้นอ่อนข้าวและข้าวงอกและประโยชน์จากแร่ธาตุซีลีเนียมที่ทำการเสริมเข้าไปด้วย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีความปลอดภัยเมื่อทำการทดลองในเซลล์ไลน์ โดยมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ลดการทำลายของสารพิษแคดเมียม ต้านการทำลาย DNA ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติคในลำไส้ ช่วยทำลายเซลล์มะเร็งลำไส้ สามารถบริโภคได้ในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องดื่มทานเล่น ทานเป็นอาหารเช้าหรือชาเพื่อเสริมสุขภาพ ช่วยปรับสมดุลและเสริมสร้างภูมิค้มกันให้แก่ร่างกาย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตจากข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมเป็นการนำเอางานวิจัยและอนุสิทธิบัตรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงและเสริมสร้างสุขภาพ
- เจลลี่น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม
- ชาต้นอ่อนข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม
- เครื่องดื่มข้าวงอกเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074289321
โทรศัพท์มือถือ 0909707099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากต้นอ่อนข้าวและข้าวงอกเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม (เครื่องดื่มเจลลี่น้ำคั้นต้นอ่อน ชาต้นอ่อนข้าวและเครื่องดื่มข้าวงอก)"