วัสดุทดแทนกระดูกประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์ ผสมยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการติดเชื้อของกระดูก
นักวิจัย  
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801004126 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับใช้งานทางการแพทย์โดยการเปลี่ยนเฟสของสารประกอบของแคลเซียมที่อุณหภูมิต่ำ ยื่นคำขอวันที่ 8 สิงหาคม 2551
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การอักเสบและการติดเชื้อของกระดูก อาจนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือการเสียชีวิตได้ วิธีรักษาที่ผ่านมาคือแพทย์ต้องทำการผ่าตัดเพื่อทำความสะอาดกระดูกติดเชื้อร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด แต่มักมีประสิทธิภาพต่ำและสามารถกลับมาติดเชื้อซ้ำได้ ปัจจุบันจึงนิยมใช้วัสดุนำส่งยาที่ผลิตจากพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่มีการผสมยาปฏิชีวนะ สำหรับนำไปวางบริเวณแผลแทน แม้วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพ แต่พอลิเมทิลเมทาคริเลตเป็นพลาสติกที่เฉื่อย ไม่สามารถเชื่อมติดกับเนื้อเยื่อกระดูกได้ ทีมนักวิจัยเอ็มเทค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาวัสดุนำส่งยาชนิดไฮดรอกซีแอปาไทต์ผสมกับยาปฏิชีวนะเข้มข้นขึ้นมา เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อของกระดูก ซึ่งให้ประสิทธิภาพดีกว่าวิธีเดิมอย่างมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สามารถนำส่งยาปฏิชีวนะความเข้มข้นสูงเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ได้
- ทำหน้าที่เป็นกระดูกเทียมเชื่อมติดไปกับเนื้อเยื่อกระดูกผู้ป่วยได้เลย
- ไม่ต้องผ่าเอาวัสดุนำส่งยาออก ลดขั้นตอนการผ่าตัด ไม่ต้องเจ็บซ้ำ
- ในวงการแพทย์ มีความต้องการใช้สูง ปัจจุบันมีราคาแพง และต้องนำเข้า
- สามารถแข่งขันได้ ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1617,1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วัสดุทดแทนกระดูกประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์ ผสมยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการติดเชื้อของกระดูก"