การพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติ สีสวย คงทน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย  
ดร.มณฑล นาคปฐม และคณะ ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสุดแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการใช้สีเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม หลายประเทศจึงออกกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีสารก่อมะเร็ง ทำให้เกิดการพัฒนานำสีธรรมชาติมาใช้ทดแทนสีเคมีมากขึ้น แต่การย้อมสีธรรมชาติมีข้อด้อยคือ ปริมาณการติดสีต่ำ และปัญหาสีซีด/สีตก ระหว่างการใช้งาน จึงเป็นที่มาให้ทีมนักวิจัยเอ็มเทคพัฒนากระบวนการพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติ ที่มีปริมาณการติดสีสูง และมีความคงทนของสีต่อการซัก โดยใช้กระบวนการผนึกสีด้วยความร้อนแทนการอบด้วยไอน้ำ จึงเหมาะกับวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีเครื่องจักรเหมือนในโรงงาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ใช้สีธรรมชาติในการพิมพ์ลายผ้า ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง
- "สารช่วยยึดเกาะ" ช่วยให้สีติดบนเนื้อผ้าได้อย่างยาวนาน
- ผนึกสีด้วยความร้อน แทนการอบด้วยไอน้ำ ประหยัด ไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพง
- ใช้ได้กับเส้นใยผ้าได้หลายชนิด ทั้งผ้าฝ้าย เฮมพ์ ลินิน และไหม
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติ สีสวย คงทน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"