อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN)
นักวิจัย  
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ดร.สิทธา สุขกสิ
นายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1701002926 เรื่อง ขั้นบันไดแบบเหยียบพร้อมราวจับและกลไกในการเคลื่อนย้าย ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001911 เรื่อง บันไดสำหรับขึ้นลงเตียงผู้ป่วย ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001912 เรื่อง บันไดสำหรับขึ้นลงเตียงผู้ป่วย ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลจากคณะวิจัยได้ดำเนินโครงการการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยและการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับข้อมูลเชิงสถิติของการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุทั่วโลกต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะหกล้มทุกปี(ที่มา: Stevens et. al. 2012) และการหกล้มเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ (ที่มา: องค์การอนามัยโลก) ทำให้ปัญหาการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขโดยมุ่งไปที่สาเหตุสำคัญของการเสื่อมถอยของสถานภาพร่างกาย เช่น จากที่ดูแลตัวเองได้ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเหตุการณ์หกล้มที่พบได้บ่อยที่สุดอีกรูปแบบ คือการพลัดตกหกล้มจากการขึ้นลงเตียงของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ส่งผลกระทบเชิงลบคือความเสี่ยงต่อการนอนติดเตียงและฟื้นตัวได้ช้า จากการที่ผู้ดูแลหรือญาติรวมถึงตัวผู้ป่วยเองกลัวที่ผู้สูงอายุจะหกล้มจึงให้นอนอยู่เป็นเตียงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงได้กับผู
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ลดความเสี่ยงในการขึ้นลงเตียงของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะเตียงที่มีความสูง เช่น เตียงโรงพยาบาล
- กระตุ้นการลุกขึ้นนั่ง ลดการนอนติดเตียง ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปหรือหลังผ่าตัด และลดความหดหู่
- ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ รับน้ำหนักได้มาก มีร่องป้องกันการลื่น
- ใช้งานสะดวก ปรับเป็นเก้าอี้นั่งได้ เหมาะสำหรับพยาบาลทำหัตถการ
- สวย เรียบง่าย มีประโยชน์ใช้งานสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN)"