ครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดไพล
นักวิจัย  
ดร.สุวิมล สุรัสโม และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001594 เรื่อง สูตรตำรับเภสัชภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย ยื่นคำขอวันที่ 23 สิงหาคม 2560
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001684 เรื่อง องค์ประกอบของอนุภาคสำหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย ยื่นคำขอวันที่ 1 กันยายน 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่มีความตระหนักและต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี จึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านความงาม การแพทย์ และสุขภาพ ทีมนักวิจัยนาโนเทค จึงได้พัฒนาอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ำมันหอมระเหยและสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ และอาการเคล็ดขัดยอกต่างๆ โดยนำเอานวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และใช้อนุภาคนาโนไขมันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชั่น สารสำคัญจากสมุนไพรที่ถูกกักเก็บไว้ จะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมา และซึมซาบลงสู่ชั้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ใช้เทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชั่น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีขึ้น
- ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นโลชั่นเนื้อสีขาว ไม่มีสีจากไพลติดผิวและเสื้อผ้า
- เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
- มีวิธีการเตรียมที่ทำได้ง่าย และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ทันที

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดไพล"