โลชั่นบำรุงผิวจากอนุภาคสมอไทย
นักวิจัย  
ดร.อรทัย ล้ออุทัย และคณะ
ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8031 เรื่อง ส่วนประกอบของสูตรตำรับเครื่องสำอางสมุนไพรในรูปโลชั่นที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมอไทยเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน เครื่องสำอางทำให้ผิวขาวกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย โดยในกระบวนการเกิดสีผิวเกิดจากการสร้างเม็ดสีเมลานิน ฮีโมโกลบินและแคโรทีนอยด์ โดยเซลล์เมลาโนไซท์ที่อยู่ในชั้นล่างของผิวหนังกำพร้าทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีเมลานินกระจายออกสู่ผิวหนัง ซึ่งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินอาศัยเอนไซม์ไทโรซิเนส ทำให้เกิดการสร้างเมลานิน จึงมีการนำสารที่มีประสิทธิภาพยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมาใช้ในผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว แต่เนื่องจากเซลล์เมลาโนไซท์อยู่ชั้นล่างสุดของหนังกำพร้า และหนังกำพร้ามีหลายชั้นจึงกลายเป็นอุปสรรคในการซึมผ่านของสาร ส่งผลทำให้สารแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ เพราะซึมผ่านไปไม่ถึงเซลล์เมลาโนไซท์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เนื่องจากในปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าของอย่างมาก จึงมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาประสิทธิภาพในการซึมผ่านของสารต่างๆ เข้าสู่ผิวหนัง โดยทำให้สารอยู่ในรูปอนุภาคนาโนชนิดไลโปไนโอโซม (liponiosome) เพื่อช่วยให้สารสามารถเข้าถึงเป้าหมายและออกฤทธิ์ได้เต็มที่ โดยการประดิษฐ์นี้ได้นำอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมอไทยมาใช้เป็นส่วนประกอบในสูตรตำรับเครื่องสำอางโลชั่นที่มีคุณสมบัติในการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ต้านออกซิเดชันและป้องกันรังสีได้สูง ทำให้เมื่อใช้แล้วผิวขาวขึ้น ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "โลชั่นบำรุงผิวจากอนุภาคสมอไทย"