ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ (แพลตฟอร์ม อยู่ไหน 3 มิติ)
นักวิจัย  
ดร.กมล เขมะรังษี และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1601005373 เรื่อง ระบบกําหนดรหัสประจําตัวของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ยื่นคำขอวันที่ 16 กันยายน 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แพลตฟอร์ม “อยู่ไหน 3มิติ” สำหรับให้บริการข้อมูลตำแหน่ง หรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ ของคนหรือวัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์ โดยระบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Anchor และอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Tag ที่ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็กและมีระบบสื่อสารไร้สายมาตรฐานบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy) และมาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi) ที่สามารถสื่อสารได้ในระยะที่ไกลกว่า RFID การประยุกต์ใช้ข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบ่งชี้จากป้ายอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งในอาคารสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เช่น ธุรกิจค้าปลีก งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โกดังเก็บสินค้า หุ่นยนต์ในโรงงาน การเกษตร การแพทย์ โรงเรียน เป็นต้น โดยระบบดังกล่าวเปรียบเสมือนระบบเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อเก็บข้อมูลตำแหน่งในยุค Internet of Things ซึ่งสามารถใช้ติดตามบุคคลหรือสิ่งของและวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่ภายในอาคารได้ การประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม อยู่ไหน 3มิติ ในกระบวนการทำงานปัจจุบันจะทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy) เพื่อการระบุตำแหน่งได้ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาในการใช้งานป้ายระบุตำแหน่งที่ยาวนานขึ้น
- มีการเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่มีใช้งานแพร่หลายอยู่ภายในอาคาร ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบระบุตำแหน่งได้ส่วนหนึ่ง
- ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Internet of Things และใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing Platform ที่ช่วยประมวลผลการระบุตำแหน่ง แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถขยายได้ตามความต้องการของการใช้งานในอนาคต

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณโรสริน อัคนิจ
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2353
Email rosarian.akanit@nectec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค สวทช

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ (แพลตฟอร์ม อยู่ไหน 3 มิติ)"