อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจชนิดใช้มือจับ (Hand-touch electrocardiogram measurement device)
นักวิจัย  
ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรคความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เราสามารถแบ่งการวัดสัญญาณหัวใจเป็นสองประเภท คือ ประเภทที่สามารถวัดได้ตลอดเวลา เนื่องจากจะมีอาการตลอดเวลา จึงสามารถไปวัดสัญญาณที่โรงพยาบาลได้เลย ส่วนอีกประเภทเป็นโรคที่ไม่ได้มีอาการตลอดเวลา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถวัดและเก็บสัญญาณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องส่วนใหญ่ในตลาดมีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งโดยแพทย์หรือพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความยากลำบากต่อการใช้ชีวิตและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยอุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจได้ถูกต้องเพียงพอที่แพทย์สามารถวินิจฉัยสัญญาณความผิดปกติได้
- มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก สามารถชาร์จไฟใหม่ได้
- สามารถเก็บสัญญาณในตัวเครื่องและดึงสัญญาณด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382-2383, 2399
Email business@nectec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺBTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจชนิดใช้มือจับ (Hand-touch electrocardiogram measurement device)"