เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่ำ (GASSET)
นักวิจัย  
ดร.คทา จารุวงศ์รังสี
ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 26222
สิทธิบัตร เลขที่ 26223
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แก๊สเซท เป็น แก๊สเซ็นเซอร์บนพื้นฐานเทคโนโลยีการรับรู้แก๊สด้วยฟิลม์บางสารกึ่งตัวนำออกไซด์โลหะ (metal oxide semiconductor (MOS) gas sensor) โดยมุ่งเป้าเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ โลกของงานวิจัยทางด้านวัสดุรับรู้แก๊สของไทย สู่ผลิตภัณฑ์แก๊สเซ็นเซอร์ที่แข่งขันได้ในตลาดโลก จากการออกแบบชิพที่มีลักษณะพิเศษ ทำให้รองรับการเคลือบสารรับรู้แก๊สได้ง่ายกว่าแพลตฟอร์มแก๊สเซ็นเซอร์ทั่วไป อีกทั้งยังใช้พลังงานต่ำเข้าใกล้แก๊สเซ็นเซอร์ชนิดเมมส์ แต่สร้างขึ้นด้วยวัสดุ และต้นทุนทางเครื่องมือที่ต่ำกว่าหลายเท่าตัว
ตัวอย่างแก๊สที่รับรู้ได้บนพื้นฐานเทคโนโลยีแก๊สเซท: VOCs, H2S, H2, Ammonia, Methane, etc. (ขึ้นกับวัสดุรับรู้แก๊สเป็นสำคัญ)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- Small & Thin ชิปมีขนาดเล็กและบางมาก สามารถติดตั้งในระบบแบบพกพาได้ง่าย
- Energy Saving ประหยัดพลังงานสูง โดยใช้พลังงานเพียงแค่ 50-100 มิลลิวัตต์
- Low Cost ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีต้นทุนต่ำมาก สามารถแข่งขันในตลาดได้
- High Performance ชิปมีคุณสมบัติการรับรู้แก๊สสูงเทียบเท่าชิปที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวพรพสก กาญจนพล
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2382
Email pornpasok.kanjanapol@nectec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่ำ (GASSET)"