เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำข้าวกล้องและกรรมวิธีผลิต
นักวิจัย  
นายสุรพล ใจวงศ์ษา และนางสาวกัญญณัช ศิริธัญญา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000969 ยื่นคำขอวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
น้ำข้าวกล้องที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่นั้นปรุงแต่งรสด้วยน้ำตาลโมเลกุลคู่ (ซูโครส) หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (กลูโคสหรือฟรักโตส) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ดังนั้น น้ำข้าวกล้องจึงมีแคลลอรี่สูงเนื่องมาจากน้ำตาล และน้ำข้าวกล้อง และยังมีโปรตีนที่ต่ำ เนื่องจากตัวของข้าววัตถุดิบนั้นเป็นธัญพืชที่มีโปรตีนต่ำอยู่แล้ว นอกจากนั้นแล้วในกระบวนการผลิตน้ำข้าวกล้องทั่วไปนั้นใช้แต่ส่วนที่ละลายน้ำ จึงทำเกิดความสูญเสียสารที่มีประโยชน์ในข้าวที่ไม่ละลายน้ำ เช่น เส้นใยอาหาร (dietary fiber)
ดังนั้น จึงได้พัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากสารสกัดข้าวพื้นเมือง ที่มีฤทธิ์ในการต้านทานความเสียหายของดีเอนเอ (DNA) ภายใต้ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (oxidative stress) และสามารถกระตุ้นยีน (genes) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair) เพื่อเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ที่สามารถส่งผลไปถึงระดับชีวโมเลกุลและสารพันธุกรรมในร่างกาย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำข้าวกล้อง ประกอบด้วย น้ำซาวข้าวกล้อง สารสกัดหยาบข้าว สารสกัดหยาบหญ้าหวาน และสารสกัดโปรตีนรำข้าว ผ่านกระบวนการผลิตน้ำซาวข้าวกล้อง เติมเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์เซลลูเลสแบบผสมเข้มข้น แล้วเติมเอนไซม์โปรตีเอสแบบผสม เพื่อให้ได้น้ำข้าวกล้องที่มีฤทธิ์ในการต้านทานความเสียหายของดีเอนเอ (DNA) ภายใต้ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (oxidative stress) และสามารถกระตุ้นยีน (genes) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair) เพื่อเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ที่สามารถส่งผลไปถึงระดับชีวโมเลกุลและสารพันธุกรรมในร่างกาย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำข้าวกล้องและกรรมวิธีผลิต"