แผ่นแปะลดไขมันใต้ผิวหนัง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
นางสาวสโรชา เชิดโฉม

คณะแพทยศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1701001576 ยื่นคำขอวันที่ 23 มีนาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษารูปร่างจำหน่ายมากมายในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกินหรือทา สำหรับผู้ที่ต้องการลดไขมันเฉพาะส่วน ครีมหรือเจลสลายเซลลูไลท์ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากเป็นการใช้ภายนอก ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงมากนัก อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องอาศัยการถูและนวดเพื่อให้ตัวยาซึมเข้าสู่ผิวหนังและออกฤทธิ์เฉพาะจุด ซึ่งผู้ใช้บางรายอาจไม่มีเวลาทาถูนวดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ลดไขมันใต้ผิวหนังแบบแผ่นแปะสำหรับสลายไขมันเฉพาะที่นี้ เป็นการนำนาโนเทคโนโลยีมาช่วยนำส่งยาที่มีฤทธิ์สลายไขมันเข้าสู่ผิวหนัง ด้วยความสามารถในการขนส่งยาที่ดีของอนุภาคนาโนจะช่วยให้การออกฤทธิ์ของยามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการสลายไขมันยาวนานมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นแปะ จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการทาหรือนวดเพื่อให้ยาซึมเข้าสู่ผิวหนัง เช่นเดียวกับเจลนวดสลายไขมันใต้ผิวหนังที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

จุดเด่นของเทคโนโลยี
• มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยยาที่ pH บริเวณผิวหนัง
• เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกาย สามารถย่อยสลายได้โดยไม่เกิดความเป็นพิษแก่ผู้ใช้งาน
• มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
• ใช้งานสะดวก ปลอดภัย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
โทรศัพท์ 02-218-4195 ต่อ 112
Email sirirat.pe@chula.ac.th
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นแปะลดไขมันใต้ผิวหนัง"