น้ำยาเคลือบสิ่งทอสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยน้ำยาเคลือบดังกล่าว
นักวิจัย  
ดร. วรล อินทะสันตา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10519 เรื่อง น้ำยาเคลือบสิ่งทอสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยน้ำยาเคลือบดังกล่าวนักวิจัย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาสำคัญของการใช้งานสิ่งทอ คือ อายุการใช้งานที่สั้น เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องทำการซักล้างการปนเปื้อนคราบจากการใช้งานหรือสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย รา ฝุ่น น้ำ ของเหลว สิ่งสกปรก ฯลฯ ซึ่งการซักล้างที่บ่อยครั้งจะเป็นการเร่งให้เส้นใยสิ่งทอเสื่อมสภาพ ขาดหลุดลุ่ยเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องการซีดจางของสีสิ่งทอจากการใช้งาน ซักล้างหรือโดนแสงแดดบ่อยๆ รวมถึงสีที่เคลือบอยู่บนผ้าเกิดหลุดออกมาแล้วไปสร้างรอยเปื้อนของสีที่ตกบนผ้าอื่นมาสัมผัสก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆ นอกจากนี้การนำกระบวนการบางอย่างมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสิ่งทอก็มีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของสิ่งทอได้เช่นกัน
การทำให้สิ่งทอมีคุณสมบัติสะท้อนน้ำก็จะช่วยลดการปนเปื้อน ลดการซักล้าง กรณีการปนเปื้อนจากจุลชีพที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ทำให้ต้องซักผ้าบ่อย การเพิ่มคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียจะสามารถช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดลงได้ หรือกรณีสิ่งทอถูกรบกวนด้วยแสงและรังสียูวีจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสีและความแข็งแรงของเส้นใย คุณสมบัติต้านการกันยูวีจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น้ำยาเคลือบสิ่งทอ สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่งสำเร็จ (Garment finish/ Exhaustion) สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามสูตรน้ำยาเคลือบแล้ว ยังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น พร้อมกับคุณสมบัติป้องกันสีตก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "น้ำยาเคลือบสิ่งทอสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยน้ำยาเคลือบดังกล่าว"