องค์ประกอบของนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชั่นดังกล่าว
นักวิจัย  
ดร.สุวิมล สุรัสโม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11782
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันยุงนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งในส่วนของขดจุดไล่ยุง เครื่องไฟฟ้าไล่ยุง ครีมกันแดดไล่ยุง ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรูปแบบและความเหมาะสมในการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่ใช้กับบุคคลที่เป็นที่นิยมส่วนมากจะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ประเภทโลชั่นหรือสเปรย์ไล่ยุง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกใช้ง่ายและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ต่อมาทีมวิจัยจึงมีการพัฒนาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่ทำจากสารสกัดจากธรรมชาติโดยนำเอานาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการกักเก็บเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นและนาโนแคปซูลเพื่อควบคุมการปลดปล่อยของสารออกฤทธิ์ให้ผลิตภัณฑ์สามารถออกฤทธิ์ไล่ยุงได้ยาวนานขึ้นและลดการสัมผัสโดยตรงกับผิวของผู้ใช้งาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่น ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยที่มีความสามารถในการไล่ยุง ประกอบด้วย น้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มของน้ำมันกานพลู หรือน้ำมันใบมะเขือเทศ สามารถเตรียมเป็นนาโนอิมัลชั่นได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องบดผสมสารด้วยความดันสูง (high pressure homogenizer) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตนาโนอิมัลชั่นที่ไม่ซับซ้อน ช่วยลดขั้นตอน และต้นทุนของกระบวนการผลิต โดยมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงมากกว่า 4 ชั่วโมง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังของผู้ใช้ มีความคงตัวดี ทำให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำมันและกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
โทรศัพท์ 0 2564 7003 ต่อ 1311
โทรศัพท์มือถือ 0 2564 7000
Email sarocha.phengsri@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "องค์ประกอบของนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชั่นดังกล่าว"