ผงซีเมนต์ที่ใช้สำหรับงานขึ้นรูป 3 มิติ (3D Printing Powder)
นักวิจัย  
นายเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ
ดร.ลาภยศ ประสิทธิโสภิณ
นายกิตติศักดิ์ ผ่องไพศาลเสรี
กลุ่มมอร์ตาร์และคอนกรีต บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
งาน 3D Printing ตัวผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ใช้ผงมอร์ตาร์ที่สามารถรับกำลังอัดได้ต่ำกว่า 250 ksc และไม่สามารถใช้งานภายนอกอาคารหรือไม่ทนต่อสภาพที่มีความชื้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีผงมอร์ตาร์สำหรับการขึ้นรูป 3D Printing แบบใหม่นี้สามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์นี้ีมีค่ากำลังอัดมากกว่า 400 ksc และทนต่อความชื้น สามารถใช้งานภายนอกอาคารและภายในอาคาร ได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสุขุม จันทร์ตรี
โทรศัพท์ 036-240888 ต่อ 290
โทรศัพท์มือถือ 081-7517686
Email sukhumc@scg.com
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผงซีเมนต์ที่ใช้สำหรับงานขึ้นรูป 3 มิติ (3D Printing Powder)"