สูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
นักวิจัย  
นางสาวธนภร อำนวยกิจ
นางสาวสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
นายปณิธิ รักนาม

คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000996
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพาราเกิดจากการนําเอาวัตถุดิบเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมยางพารา มาใช้ประโยชน์คือเมล็ดยางพารานํามาสกัดน้ํามัน ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบ ลดการเกิดสิว รักษาความชุ่มชื้นในผิวหนัง ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปอุตสาหกรรมยางพาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์น้ำมันทําความสะอาดเครื่องสําอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา มีคุณสมบัติในการชะล้างเครื่องสําอาง ปลอดภัย และมีความคงตัวที่ดี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดยางพาราซึ่งเป็นส่วนผสมใหม่
2.สามารถชําระล้างเครื่องสําอางที่ติดทนได้เป็นอย่างดี และบํารุงผิวไปในตัว
3.สะดวกในการใช้ ไม่ยุ่งยาก ชําระล้างได้ในขั้นตอนเดียว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ธรณ์เทพ ชำนิงาน
โทรศัพท์ 074289337
โทรศัพท์มือถือ 0914165155
Email torntep.c@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา"