แผ่นแปะสำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า
นักวิจัย  
ดร. สุวิมล สุรัสโม


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000129 เรื่อง แผ่นแปะสำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า ยื่นคำขอวันที่ 26 มกราคม 2559
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000130 เรื่อง องค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชั่นดังกล่าว ยื่นคำขอวันที่ 26 มกราคม 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันยุงในหลายรูปแบบ เช่น โลชั่นไล่ยุง สเปรย์ไล่ยุง แป้งไล่ยุง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็คือ แผ่นแปะไล่ยุง เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในการใช้งานคือ สามารถพกพาได้สะดวก ใช้งานได้ในวงกว้าง และไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แผ่นแปะสำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงนี้มีชั้นสารออกฤทธิ์อยู่ในรูปนาโนอิมัลชั่นซึ่งมีความคงตัวดี ทำให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารออกฤทธิ์ไล่ยุง มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่าร้อยละ 36 (สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) อีกทั้งแผ่นแปะไล่ยุงเตรียมจากสารออกฤทธิ์ที่เป็นน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนังผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1311
Email sarocha.phengsri@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นแปะสำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า"