แปรงลบกระดานดูดฝุ่น
นักวิจัย  
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระดานดำและชอล์กยังคงเป็นสื่อการเรียนการสอนพื้นฐานที่นิยมใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถเขียนและลบได้ในทันที ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือศักยภาพในด้านอื่นๆ เช่น การวาดภาพบนกระดานโดยใช้ชอล์กหลากสี นอกจากนี้กระดานดำยังดูแลรักษาง่าย มีความทนทาน และต้นทุนไม่แพง อย่างไรก็ตาม การลบกระดานแต่ละครั้งจะเกิดฝุ่นจากชอล์กฟุ้งกระจายในอากาศและตกลงมาทำให้พื้นสกปรก บางส่วนสะสมอยู่ที่แปรงลบกระดานทำให้ประสิทธิภาพของการลบกระดานครั้งต่อไปลดลงและเกิดคราบขาวบนกระดาน ส่วนวิธีการทำความสะอาดแปรงลบกระดานนั้น ผู้ใช้มักนำไปตบ ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้งานต้องสูดดมฝุ่นชอล์กเป็นประจำ อันก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางเดินหายใจ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แปรงลบกระดานที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลบชอล์กบนกระดานดำ มีขนาดหัวแปรงใหญ่และระบบช่วยดูดผงชอล์กไปพร้อมกับการลบกระดาน ทำให้กระดานสะอาด ลดฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศ ภายในหัวแปรงแปรงลบกระดานมีบริเวณกักเก็บผงชอล์ค สามารถถอดไปเคาะทิ้งและทำความสะอาดได้ เมื่อขนบริเวณหัวแปรงเก่าหรือชำรุดก็สามารถถอดเปลี่ยนได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
โทรศัพท์ 022184195 ต่อ 105
Email sirirat.pe@chula.ac.th
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แปรงลบกระดานดูดฝุ่น"