B Fresh : Anti-microbial Sachet ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
นักวิจัย  
ดร.กมลวรรณ ธรรมเจริญ
สังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001371 เรื่อง ระบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ยื่นคำขอวันที่ 1 กันยายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในยุคที่คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตรีบเร่ง ทำให้อุปนิสัยการกินเปลี่ยนไป จากคนไทยที่นิยมกินข้าวราดแกง หันไปบริโภคขนมปังและเบเกอรี่มากขึ้นด้วยเหตุผลของความรวดเร็วและวัฒนธรรม ส่งผลให้ตลาดเบเกอรี่ยุคปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 35 ล้านบาทต่อปี ซึ่งครอบคลุมทุกสัดส่วนตลาด ตั้งแต่ตลาดบนหรือซูเปอร์พรีเมียมที่จำหน่ายในโรงแรม, ตลาดกลาง หรือพรีเมียมตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ และตลาดล่างที่เป็นเบเกอรี่โฮมเมด โดยตลาดกลางและตลาดล่างมีสัดส่วนอยู่ที่ 64%
ทว่าในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย กลับไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็บอาหารสดเป็นเวลานาน ทำให้ขนมและอาหารทั่วไปมีอายุและคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคแค่เพียง 2 วันหลังจากผลิต ก่อนจะเริ่มมีกลิ่นเหม็น มีเชื้อราและแบคทีเรียขึ้นตามที่เห็นกันจนชินตา ทำให้ผู้ค้าจำนวนมากเลือกที่จะใช้สารกันบูดมาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสม เพื่อยืดอายุการขายโดยไม่ได้คำนึงถึงผลทางสุขภาพระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค จากการรับประทานกินสารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
B Fresh คือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยืดระยะเวลา ในการเก็บรักษาเบเกอรี่ที่เสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์ และ ลด หรือ ทดแทนการใช้สารกันบูด โดยใช้สารสำคัญเป็นสารสกัดธรรมชาติที่มี ความปลอดภัยตาม FDA
B Fresh มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เบเกอรี่มีระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น จากระยะ เวลาปกติเป็นเวลา 2 วัน โดยไม่ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสและรสชาติ (ตรวจสอบตามมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 364 พ.ศ. 2556) และเกณฑ์คุณภาพ ทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร (ประกาศกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "B Fresh : Anti-microbial Sachet ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์"