นวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่
นักวิจัย  
รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ค่อนข้างสูง เนื่องจากยาช่วยเลิกบุหรี่ยังไม่อยู่ในบัญชียาหลัก ทำให้ผู้ป่วยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเอง ทำให้ประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ลดลง นอกจากนี้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ยังมีผลข้างเคียงเมื่อใช้เป็นระยะเวลนานๆ ทำให้ผู้ใช้เลิกใช้ และไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ตามที่ตั้งใจไว้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ลูกอมหญ้าดอกขาว มีลักษณะเป็นเจลลี่สีน้ำตาลเข้ม ซึ่งเป็นสีของน้ำสกัดต้นหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea Less) ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนี้ ก่อนนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาว โดยลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวที่พัฒนาขึ้นมานั้น 1 เม็ด มีน้ำสกัดหญ้าดอกขาว 1.2 กรัม ในน้ำสกัดหญ้าดอกขาวมีสารประกอบทางเคมีคือ เกลือไนเตรต เช่น โปแตสเซียมไนเตรต ที่มีฤทธิ์ทำให้ลิ้นชา ส่งผลทำให้รับรสชาติได้ลดลง ดังนั้น เมื่อสูบบุหรี่จะทำให้ผู้สูบรับรสชาติของสารนิโคตินได้ลดลง ทำให้ลดการสูบบุหรี่ลงได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณณัฐนันท์/ คุณจักรพงษ์ คำสีเขียว
โทรศัพท์ 045 433 456 ต่อ 3185
โทรศัพท์มือถือ 0902875363
Email art_615@hotmail.com, ubu_tlo@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่"