อุปกรณ์สุ่มตัวเลข
นักวิจัย  
นายคณิน อึ้งสกุลสิริ
นายรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์
นายศักดินันท์ จันทรโชติ
นางสาวเครือวัลย์ วงค์ปัญญา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001005475 ยื่นคำขอวันที่ 25 กันยายน 2563
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101005681 ยื่นคำขอวันที่ 20 กันยายน 2564
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101005683 ยื่นคำขอวันที่ 20 กันยายน 2564
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2201005972 ยื่นคำขอวันที่ 19 กันยายน 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เลขสุ่มเป็นสิ่งที่ถูกใช้กันในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การสื่อสาร การสร้างเกมส์ การยืนยันตัวตน การตัดสินใจในวาระต่างๆ รวมไปถึงการสุ่มออกรางวัล เลขสุ่มที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น “เลขสุ่มเทียม” ที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยหากทราบอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผลก็จะคาดเดาคำตอบที่เป็นชุดเลขสุ่มได้ ดังนั้น เลขสุ่มที่ดีควรจะเป็น “เลขสุ่มแท้” ที่มาจากกระบวนการสุ่มที่สร้างจากปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ปราศจากความโน้มเอียงและชุดตัวเลขไม่มีรูปแบบให้คาดเดาได้
อุปกรณ์สร้างเลขสุ่มเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกรรมออนไลน์ อุปกรณ์สุ่มตัวเลขที่วางจำหน่ายในปัจจุบันล้วนเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีข้อสังเกตุในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบได้
ทางคณะวิจัยโดย เนคเทค-สวทช ได้วิจัยและศึกษากระบวนการสุ่มตัวเลขที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์การไหลของอิเล็กตรอนผ่านทันเนลไดโอด มาพัฒนาเป็นชุดอุปกรณ์สร้างเลขสุ่ม โดยได้มีการทดสอบแนวคิดในห้องปฏิบัติการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• อุปกรณ์สุ่มตัวเลขแบบ on-demand ที่ให้เลขสุ่มคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล
• ต้นทุนวัสดุต่ำ (1500 บาท/ชุด)
• อัตราเร็ว 80 kbit/s (สามารถพัฒนาเพิ่มได้เป็น 500 kbit/s)
• มีขนาดเล็ก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อ USB
• ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows / macOS / Linux
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1324
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์สุ่มตัวเลข"