เนื้อหมูนุ่มปรับเนื้อสัมผัส
นักวิจัย  
ดร.นิสภา ศีตะปันย์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000806 ยื่นคำขอวันที่ 17 เมษายน 2563
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่ประกอบด้วยธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่มีเนื้อสัมผัสที่บดเคี้ยวและย่อยยาก ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มหลีกเลี่ยงการรับประทาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาการเคี้ยว จึงนำไปสู่ภาวะการขาดสารอาหารและโรคต่างๆ ตามมา ดังนั้น ผลงานวิจัยเนื้อหมูนุ่มนี้ จะช่วยให้ผู้สูงวัยและผู้มีปัญหาการเคี้ยวมีทางเลือกในการบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น
ทีมวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบวนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงวัยและผู้มีปัญหาการเคี้ยวกลืน เหมาะกับอาหารที่ใช้วิธีการตุ๋นหรือทำให้เปื่อย อาหารปั่น อาหารปรับเนื้อสัมผัส อาหารขึ้นรูปแบบพูเร (puree) จากต่างประเทศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีรูปร่างเหมือนชิ้นเนื้อ แต่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม บดเคี้ยวและกลืนง่าย มีความฉ่ำน้ำ
• มีรสชาติและลักษณะปรากฏเหมือนเมนูที่เตรียมจากเนื้อหมูปกติ
• ปรับระดับความนุ่มได้ตามต้องการ (มาตรฐาน UDF ประเทศญี่ปุ่น UDF2 ใช้เหงือกบดได้ UDF3 ใช้ลิ้นดุนได้)
• เนื้อหมูนุ่มนี้สามารถทำเป็นเมนูอาหารไทยได้หลายประเภทเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวกลืนได้รับประทานอาหารที่คุ้นเคย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ขนิษฐา สิริจามร
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เนื้อหมูนุ่มปรับเนื้อสัมผัส"