แครกเกอร์ปราศจากกลูเตนเสริมผงจิ้งหรีด
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล และคณะ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2103002541
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แครกเกอร์ปราศจากกลูเตนเสริมผงจิ้งหรีด เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง
• มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 11.29 ซึ่งสูงกว่าสูตรที่วางขายในท้องตลาดถึง 2 เท่า
• ปลอดกลูเตน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แครกเกอร์ปราศจากกลูเตนเสริมผงจิ้งหรีด"