สูตรพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร และคณะ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003002081
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
พลาสติกชีวภาพที่ใช้ผักตบชวาเป็นองค์ประกอบที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง
• สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สามารถขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทนทาน ยืดหยุ่น และทนความร้อนสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา"