สูตรไส้กรอกที่มีส่วนผสมของกระเทียมดำ
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล และคณะ
คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000753
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สูตรไส้กรอกแบบใหม่ โดยนำกระเทียมดำมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ไส้กรอกที่พัฒนาขึ้นนี้มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ มีคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติดี เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง ผลการวิเคราะห์มีเยื่อใยอาหารสูงและมีสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไส้กรอกตามท้องตลาด
โดยไส้กรอกที่มีส่วนผสมของกระเทียมดำมีปริมาณเยื่อใยและสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไส้กรอกทั่วไป 1.5 เท่า และ 9 เท่า ตามลำดับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรไส้กรอกที่มีส่วนผสมของกระเทียมดำ"