สูตรซอสมะเขือเทศที่มีน้ำเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว และคณะ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903003003
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สูตรซอสมะเขือเทศที่มีน้ำเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ มีส่วนผสมของผักหลายชนิด เป็นการพัฒนาสูตรซอสมะเขือเทศสูตรใหม่ โดยการนำสรรพคุณของมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสงที่มีความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันมารวมเข้าด้วย เป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับซอสมะเขือเทศ อีกทั้งยังเป็นการนำของเหลือทิ้งจากการแปรรูปถั่วลิสงมาก่อให้เกิดประโยชน์เป็นการช่วยเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตอีกทางหนึ่ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีโปรตีนสูง เนื้อสัมผัสนุ่ม รับประทานง่าย
• สะดวกในการบริโภค เก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรซอสมะเขือเทศที่มีน้ำเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ"