ระบบของอนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งสารสกัดกัญชงและสารกลุ่มแคนนาบิไดออลเพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
นักวิจัย  
ดร. สุวิมล สุรัสโม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอนุภาคเพื่อการนำส่งสารสกัดพืชในกลุ่มแคนนาบิส โดยเฉพาะสารสกัดกัญชง รวมถึงสารกลุ่มแคนนาบิไดออล อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งสารดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ คือ อนุภาคระบบ nanoemulsion (NE) และ nanostructure lipid carrier (NLC) มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 100-150 นาโนเมตร ประจุพื้นผิว -20 ถึง -40 มิลลิโวลต์ มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes และช่วยลดการอักเสบได้มากถึง 80% นอกจากนี้อนุภาคกักเก็บนี้มีคุณสมบัติในการเพิ่มจำนวนของเซลล์ผิวหนังซึ่งมีส่วนช่วยในด้านการฟื้นฟูสภาพผิวที่มีปัญหาได้ โดยอนุภาคแต่ละรูปแบบมีกระบวนการสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามารถที่จะกักเก็บสารได้ในสภาวะที่ยังคงคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพ และเภสัชวิทยาได้ อีกทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพในการนำส่งเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ไม่มีความเป็นพิษต่อการนำไปใช้งานอีกด้วย และสามารถนำไปต่อยอดเป็นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชภัณฑ์และเวชสำอางได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• อนุภาคเพื่อการนำส่งสารสกัดพืชในกลุ่มแคนนาบิส รวมถึงสารกลุ่มแคนนาบิไดออลเป็นการใช้เทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชั่น (Nanoencapsulation) ซึ่งช่วยห่อหุ้มสารสำคัญให้คงประสิทธิภาพ
• ขนาดของอนุภาค 100-200 นาโนเมตร มีองค์ประกอบที่เข้ากับชั้นผิวหนัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านชั้นผิวได้ดีขึ้น
• อนุภาคนำส่งนี้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นสูตรตำรับเวชสำอางหรือ เภสัชภัณฑ์ได้
• กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน พร้อมถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรมได้ทันที
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณบุษรินทร์ ตานะ
โทรศัพท์ 025647100 ต่อ 6503
Email bootsarin.tan@nanotec.or.th
งานพัฒนาธุรกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบของอนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งสารสกัดกัญชงและสารกลุ่มแคนนาบิไดออลเพื่อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง"