การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก
นักวิจัย  
ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล
ดร.นรากร ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นวิสาหกิจในเครือข่ายของวนเกษตรป่าตะวันออก มุ่งเน้นจัดการวัตถุดิบสมุนไพรในรูปแบบสด และแปรรูป วิสาหกิจมีองค์ความรู้ในการปลูก การจัดหา และมีองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ สมุนไพร แต่ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในมิติด้านเศรษฐกิจ และด้านองค์ความรู้ในการเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบจากห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งกลุ่มยังต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรโดยเน้นกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพโดยทั่วไปที่ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค นอกจากนี้ยังขาดความร่วมมือในการให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรแห้ง อันประกอบด้วย ฝาง ไผ่จืด ใบเตย ทางด้าน กายภาพ-เคมี จุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรโดยมีวัตถุดิบจากฐานทรัพยากรวนเกษตรป่าตะวันออก ใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ 1441/2556 ร่วมกับการตรวจสอบหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ อันได้แก่ Antioxidant และ Phenolic acid
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล
โทรศัพท์ - ต่อ -
โทรศัพท์มือถือ 0851698079
Email Kasima11@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก"