ผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องอินทรีย์งอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเพปไทด์จากถั่วครก
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยู คำเมือง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้วิจัยได้ศึกษาพบฤทธิ์ชีวภาพที่ดีของข้าวไทยที่ปลูกแบบอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และโปรตีนจากเมล็ดถั่วครก ซึ่งถั่วครกมีโปรตีนที่สูงและมีศักยภาพในการนำมาเตรียมเพปไทด์สกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งอัลฟ่า-อะไมเลส (ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แองจิโอเทนซิน-1 (ควบคุมความดันโลหิต) การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้จริงเชิงพาณิชย์มีศักยภาพสูง เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประชาชนชาวไทยเกิดภาวะเครียดและต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย เช่น แก่ก่อนวัย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องงอกที่พัฒนาขึ้นนี้จะตอบโจทย์ของตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างดี และยังจะมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์ชาที่มีสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ กาบ้า และเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งอัลฟ่า-อะไมเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ควบคุมการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล และฤทธิ์ยับยั้งเอซีอี-1 ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในระบบควบคุมความดันโลหิต มีกลิ่นหอมข้าวคั่วชาเขียวใบเตย ไม่เติมน้ำตาล เหมาะสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพใช้เป็นเครื่องดื่มพลังงานต่ำที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า, นางสาวอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 043754192
โทรศัพท์มือถือ 096-3266697, 088-5624463
Email Ying.ipmsu@gmail.com, atitaya.p@msu.ac.th
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องอินทรีย์งอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเพปไทด์จากถั่วครก"