สูตรเครื่องดื่มไหมข้าวโพดและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา,
นางสาวนนทพร รัตนจักร,
นางสาวทัศน์วรรณ คำเครือจันทร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001493 ยื่นคำขอวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของไหมข้าวโพดประกอบด้วย สารสกัดไหมข้าวโพด น้ำผลไม้ น้ำ สารให้ความหวาน และเกลือ โดยจะผสมส่วนประกอบที่จำเป็นจนได้ค่าความหวาน 10-30 บริกซ์ มีกรรมวิธีการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสำหรับสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากไหมข้าวโพด 50-80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-30 นาที โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ทำให้ได้เครื่องดื่มที่มีปริมาณต้านอนุมูลอิสระจากไหมข้าวโพดร้อยละ 40-70 อีกทั้งยังมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 5-10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
มีกลิ่นหอมของไหมข้าวโพดและผลไม้ รสชาติดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและแอนโทไซยานินจากไหมข้าวโพด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรเครื่องดื่มไหมข้าวโพดและกรรมวิธีการผลิต"