ผลิตภัณฑ์ "กล้วยเฉียบ"
นักวิจัย  
โรงงานต้นแบบอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
• ผลงานนวัตกรรมจาก โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร
• ขึ้นรูปและแปรรูปด้วยกระบวนการทำแห้ง Drum dryer
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ขนมเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่จากกล้วยสุกห่าม ที่มีวิตามิน และไฟเบอร์สูง ให้พลังงานแก่ร่างกาย หอม บางกรอบ อร่อย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐพร มีงาม
โทรศัพท์ -
โทรศัพท์มือถือ 090-8939254
Email licensing@step.cmu.ac.th
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตั้งบริษัท (Tech Spin: Technology Transfer and Spin-off Company)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ "กล้วยเฉียบ""