การปรับสมบัติความชอบน้ำของสิ่งทอโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศร่วมกับการพ่นเคลือบ
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17098
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งกำเนิดลำพลาสมาเป็นแนวยาวสม่ำเสมอใช้สำหรับการปรับปรุงผิวผ้า โดยสามารถทำงานร่วมกับการพ่นเคลือบแบบเย็นจึงสามารถปรับปรุงผิวเส้นใยได้เป็นบริเวณกว้างโดยไม่ทำให้เนื้อผ้าเสียหาย ซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งทอให้มีคุณสมบัติเฉพาะทางโดยการปรับสมบัติความชอบน้ำของสิ่งทอ การใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศมีต้นทุนในการดำเนินการต่ำเนื่องจากไม่ต้องการระบบสุญญากาศ นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบระบบให้ปรับปรุงผิววัสดุที่มีขนาดใหญ่ได้และมีความต่อเนื่อง เทคนิคนี้จึงมีความเหมาะสมอย่างมากที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย เพื่อพัฒนาเส้นใยให้มีความหลากหลาย และมีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น ซึ่งเป็นการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นข้อได้เปรียบในที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในทางธุรกิจ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การทรีตพลาสมาที่ความดันบรรยากาศส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาหัวกำเนิดพลาสมาเจ็ต (Atmospheric pressure plasma jet, APPJ) และพลาสมาที่เกิดจากการแตกตัวของแก๊สแบบฉนวนขวางกั้น (Dielectric barrier discharge, DBD) ซึ่งทั้งสองระบบนี้มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เช่น ระบบ APPJ มีข้อจำกัดเรื่องขนาดของลำพลาสมาและการขยายสเกล ขณะที่ระบบ DBD มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าและความต้องการแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความต้องการนำข้อดีและลดข้อเสียของทั้งสองระบบ คือ สามารถสร้างลำพลาสมาเป็นแนวยาวสม่ำเสมอได้ง่ายกว่า แต่ยังคงลักษณะขั้วไฟฟ้าที่ผสมระหว่างการเร่งแก๊สให้มีความเร็วสูงผ่านบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสูงและลดการอาร์คโดยใช้ฉนวนคั่นระหว่างขั้วกำลังและขั้วกราวด์ ระบบนี้เหมาะกับการเป็นการปรับปรุงผิววัสดุที่เป็นแผ่นหรือเป็นผืน สามารถทำงานร่วมกับการพ่นเคลือบ (spray coating) เป็นการปรับปรุงผิวแบบแห้ง (dry surface modification) และพลาสมาที่เกิดขึ้นเป็นพลาสมาแบบเย็น (cold plasma) จึงสามารถปรับปรุงผิวเส้นใยได้เป็นบริเวณกว้างโดยไม่ทำให้เนื้อผ้าเสียหาย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า, นางสาวอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 043754192
โทรศัพท์มือถือ 096-3266697, 088-5624463
Email Ying.ipmsu@gmail.com, atitaya.p@msu.ac.th
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การปรับสมบัติความชอบน้ำของสิ่งทอโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศร่วมกับการพ่นเคลือบ"