ผ้าทอลายเนตรฤทัย
นักวิจัย  
ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 418918
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ป็นการต่อยอดอาชีพการทอผ้าในพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านยางเปาเหนือ อ.อมก๋อย จึงได้ออกแบบลวดลายผ้าทอนี้ ให้เป็นลวดลายใหม่ “ลายเนตรฤทัย” ขึ้นมา โดยนำอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้บกพร่องทางสายตามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
“ลายเนตรฤทัย” เป็นลายที่ออกแบบโดยนำอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้บกพร่องทางสายตาพี่น้องชาวกะเหรี่ยง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ออกแบบเป็นรูปดวงตา มีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางแทนแก้วตา ที่สื่อถึงการใช้ใจในการทอผ้าแทนดวงตา และใช้เส้นด้ายสีตัดกันเพื่อให้เป็นลวดลาย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1122
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผ้าทอลายเนตรฤทัย"