กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษเหลือรังนกที่มีมูลค่าต่ำ
นักวิจัย  
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และคณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002466 ยื่นคำขอวันที่ 1 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
รังนกเกิดจากการใช้น้ำลายที่ผลิตจากต่อมใต้ลิ้นของนกแอ่นกินรังประกอบด้วย โปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 58.0-61.5 กรัมต่อ 100 กรัม แร่ธาตุหลัก ได้แก่ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และมี sialic acid รังนกนางแอ่นจัดเป็นสินค้าที่มีราคาแพง หาได้ยาก และมีความต้องการของผู้บริโภค หลังจากการเก็บเกี่ยวจำเป็นต้องมีกระบวนการล้าง คัดแยก สิ่งแปลกปลอมจะมีเศษเนื้อรังนกที่แตกหัก ปะปนรวมอยู่กับส่วนขน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า“เศษเหลือรังนกที่มีมูลค่าต่ำ”
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษเหลือรังนกที่มีมูลค่าต่ำตามรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์นี้ สามารถใช้ได้กับเศษเหลือรังนกที่มีมูลค่าต่ำที่ซึ่งมีการปนเปื้อนของขนนก และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ อยู่ด้วย โดยในกระบวนการผลิตจะมีกระบวนการแยกส่วนของขนนก และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ออกก่อน โดยส่วนของเนื้อรังนกจะอยู่ในรูปของสารละลายโปรตีน ซึ่งจากรายละเอียดข้างต้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้ มีความบริสุทธิ์ และปราศจากการปนเปื้อนของโปรตีนจากขนนก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
โทรศัพท์ 074859514 ต่อ 1402
โทรศัพท์มือถือ 0802692262
Email napak.p@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษเหลือรังนกที่มีมูลค่าต่ำ"