เจลลี่พร้อมดื่มจากน้ำส้มสายชูหมัก
นักวิจัย  
ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203000327 ยื่นคำขอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
น้ำส้มสายชูสำหรับประกอบอาหารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ น้ำส้มสายชูกลั่น และน้ำส้มสายชูหมัก สำหรับน้ำส้มสายชูหมักเกิดจากการนำพืชหรือผลไม้ต่างๆ มาหมักเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยวตามกระบวนการธรรมชาติได้ผลผลิตที่มีรสหวานอมเปรี้ยว การรับประทานที่ยุ่งยากในการเตรียมการเจือจางน้ำส้มสายชู การนำน้ำส้มสายชูไปประกอบอาหาร อาจทำให้มีความยุ่งยากในการบริโภคน้ำส้มสายชู ทำให้การบริโภคน้ำส้มสายชูไม่เป็นที่แพร่หลาย แม้ว่าปัจจุบัน มีผู้บริโภคให้ความสนใจในการนำน้ำส้มสายชูมาดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพในทิศทางที่เพิ่มขึ้น หากแต่การรับประทานที่ยุ่งยากในการเตรียมการเจือจางน้ำส้มสายชู
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น้ำส้มสายชูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริโภคกันมาเป็นเวลานานโดยใช้เป็นสารเติมแต่งในอาหาร น้ำส้มสายชูสำหรับประกอบอาหารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ น้ำส้มสายชูกลั่น และน้ำส้มสายชูหมัก สำหรับน้ำส้มสายชูหมักเกิดจากการนำพืชหรือผลไม้ต่างๆ มาหมักเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยวตามกระบวนการธรรมชาติได้ผลผลิตที่มีรสหวานอมเปรี้ยวโดยลักษณะความเข้มของสี รสชาติและกลิ่นมีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับชนิดผักผลไม้ที่ใช้หมัก เจลลี่พร้อมดื่มจากน้ำส้มสายชูหมักซึ่งหมักจากกล้วยหิน เป็นสูตรที่มีรสชาติอร่อย มีเนื้อสัมผัส ง่ายสำหรับการพร้อมดื่ม และสะดวกสำหรับการบริโภคและพกพา มีรสชาติเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
โทรศัพท์ 074859514 ต่อ 1402
โทรศัพท์มือถือ 0802692262
Email napak.p@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เจลลี่พร้อมดื่มจากน้ำส้มสายชูหมัก"