ระบบการจัดการแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ผ่านเทคโนโลยีไอโอที
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ และ คณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101000835 ยื่นคำขอวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ขาดความแม่นยำในการทำเกษตร ความเสี่ยงที่สร้างความเสียหายให้แก่พืชผักที่ควบคุมและดูแลผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เช่น การเปิด-ปิดแสงไฟ อัลตราไวโอเลตอัตโนมัติในวันที่ไม่มีแสงอาทิตย์ หรือในวันที่อากาศร้อนทำให้อุณหภูมิของน้ำที่ใช้เพาะปลูกสูงขึ้นเกินความต้องการของพืชผัก ซึ่งเหตุการณ์ธรรมชาติเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นในปัจจุบันค่อนข้างมากเนื่องจากสภาพชั้นบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ที่เชื่อมต่อกับโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกอบการแปลงผักหรือผู้ดูแลแปลงผักด้วยกราฟิกผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบูรณาการการมอนิเตอร์สภาพแปลงผักเชื่อมต่อกับระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ โดยแสดงผลเพื่อช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ทางการเกษตรเบื้องต้นให้กับผู้ผู้ประกอบการ นักวิจัยและนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแปลงผักไฮโดรโพนิกส์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
โทรศัพท์ 074859514 ต่อ 1402
โทรศัพท์มือถือ 0802692262
Email napak.p@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบการจัดการแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ผ่านเทคโนโลยีไอโอที"