คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหยในภาชนะปิด
นักวิจัย  
ดร. ลัพธ์พร วยาจุต (หัวหน้าโครงการ)
ดร. ชุลีกร โชติสุวรรณ
ดร. พนิดา พรหมพินิจ
ดร. รวีวรรณ ถิรมนัส
นาย สักรินทร์ ดูอามัน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 2001005368 เรื่อง องค์ประกอบการเตรียมวัสดุนาโนไฮบริดคิวบิคสำหรับปลดปล่อยสารออกฤทธิ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อุปกรณ์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคผ่านการสัมผัสบนพื้นผิวที่ปนเปื้อนเป็นที่สนใจขึ้นอย่างมาก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) หรือก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหยในภาชนะปิด ถูกพัฒนาขึ้นจากการเตรียมวัสดุนาโนไฮบริดเพื่อใช้ในการปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อ เช่น เอทานอลในรูปแบบของไอระเหย โดยกลไกการฆ่าเชื้อโรคคือ ไอของเอทานอลที่ระเหยออกจาก คิวบ์-เอ็กซ์ จะเข้าสู้พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโดยเชื้อโรค ไอของเอทานอลดังกล่าวจะรบกวนเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายพื้นผิว การใช้งานทำได้ง่ายโดยการใส่ก้อนฆ่าเชื้อในกล่องพลาสติกขนาด 10 x10 x 3 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิดฝาทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25-37 องศาเซลเซียส คิวบ์-เอ็กซ์ผลิตจากกรดไขมันและอนุพันธ์ของเซลลูโลสทำให้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน อีกทั้งกระบวนการผลิตสามารถทำได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหย โดยใช้โครงสร้างขนาดนาโนเมตรเป็นกลไกหลักในการควบคุมการปลดปล่อย
• เป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อแนวใหม่บนพื้นผิวที่ยากในการเข้าถึง เช่น ธนบัตร กุญแจ คีย์การ์ด และเครื่องประดับ
• มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อได้ตรงจุด ในปริมาณที่เหมาะสม
• เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติและสารอินทรีย์มีความปลอดภัยตาม FDA
• ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิด E. coli, S. aureus, เชื้อไวรัส PEDV (โคโรน่าหมู), Influenza A virus subtype H1N1 (ไข้หวัดใหญ่) และ Enterovirus (มือเท้าปาก) ได้ถึง 99.9%
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหยในภาชนะปิด"