สูตรผลิตเครื่องดื่มน้ำชาหญ้าหนวดแมวผสมเม็ดบีดขิง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001676 ยื่นคำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หญ้าหนวดแมวเป็นสมุนไพรที่มีเกลือโปแตสเซียมเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ สามารถขับปัสสาวะและขยายหลอดไตให้กว้างขึ้น ส่งผลให้นิ่วขนาดเล็กถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้ นอกจากนี้ หญ้าหนวดแมวยังมีฤทธิ์ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง มีผลทำให้รักษาโรคนิ่วได้ทั้งนิวที่เกิดจากแคลเซียมและนิ่วที่เกิดจากกรดยูริก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พัฒนาและแปรรูปสมุนไพรไทยจากรูปแบบของสดให้เป็นเครื่องดื่มทำให้บริโภคได้ง่ายขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุปผาชาติ กันสา
โทรศัพท์ 044-224825
โทรศัพท์มือถือ 095-8145910
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรผลิตเครื่องดื่มน้ำชาหญ้าหนวดแมวผสมเม็ดบีดขิง"