อนุภาคสารสกัดใบหมี่และบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงเส้นผม
นักวิจัย  
ดร.มัตถกา คงขาว
นางสาวสุภัชยา แจ่มใส
นางสาวชุติกร พึ่งบุญ
ดร.อรพรรณ คิง
นางสาวพิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
นายธงชัย กูบโคกกรวด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001112 ยื่นคำขอวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากการศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหมี่ ซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ใช้ทั่วไปในการผลิตแชมพูของภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า สารสกัดใบหมี่มีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม นอกจากนี้สาเหตุส่วนหนึ่งของอาการผมร่วงอาจมาจากการอักเสบของหนังศีรษะ ดังนั้นการนำสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของผิวหนัง เช่นใบบัวบกมาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์สำหรับผมจึงเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามปัญหาของการทำผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้ก็คือ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความไม่เสถียรของสารสกัด ทำให้เกิดการตกตะกอนหลังจากการผลิต
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- มีความปลอดภัย จากผลการทดสอบในห้องทดลองกับเซลล์ผิวหนังและเซลล์รากผม
- มีความคงตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อ
- มีค่า pH ที่เหมาะสมกับเครื่องสำอาง มีการกระจายตัวที่ดีในสูตรตำรับ
- มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมได้ดีเทียบเท่ากับยาไมนอกซิดิลและลดการอักเสบในเซลล์รากผม
- ผ่านการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์มือถือ 0 2564 7000 ต่อ 1311
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อนุภาคสารสกัดใบหมี่และบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงเส้นผม"