สเปรย์นาโนอิมัลชันทองพันชั่งและซาโปนินสำหรับต้านเชื้อราที่ผิวหนัง
นักวิจัย  
ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001161 ยื่นคำขอวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากเชื้อราในสัตว์เลี้ยง เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ และในปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้น ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อกันได้มากขึ้น ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาและผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ต้านเชื้อรา ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของยาหรือสารเคมี ที่มีผลข้างเคียงต่อตับ กระเพาะอาหารและลำไส้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่อนข้างแพง เนื่องจากยาบางตัวต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ จากข้อจำกัดนี้ทางทีมวิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะนำสารสกัดจากสมุนไพรมีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อราและช่วยลดอาการของโรคเชื้อราบนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายและส่งผลเสียต่อทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและนำส่งสารสำคัญ การประดิษฐ์นี้เป็นการใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติ 2 ชนิด คือซาโปนิน และทองพันชั่ง มาเตรียมในรูปของอนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านชั้นผิวหนัง จึงสามารถเพิ่มความสามารถในการรักษาเชื้อราที่เกิดบนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงได้ดีขึ้น และยังสารมารถพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงเนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรในรูปแบบอนุภาคนาโน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราเพิ่มขึ้น
 ลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ จึงทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง
และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นสเปรย์ สะดวกในการใช้งานและพกพา
 การกักเก็บสารสำคัญในอนุภาคนาโนเป็นการลดสีและกลิ่นของสารสำคัญ
อีกทั้งสามารถล้างออกได้ง่าย
 มีวิธีการเตรียมที่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ทันที
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616
Email ipbiz@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สเปรย์นาโนอิมัลชันทองพันชั่งและซาโปนินสำหรับต้านเชื้อราที่ผิวหนัง"