แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
นักวิจัย  
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
นางสาวประภัสสร รักถาวร
นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
นางสาวลลิตา คชารัตน์
นางวีระศรี เมฆตรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001944
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เท้านับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย การดูแลรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากบริเวณเท้ามีต่อมเหงื่อมากมายทำให้มีเหงื่อออกมาก และเมื่อเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย โดยมีแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นออกมาจนทำให้เกิดกลิ่นเท้า ได้แก่ Micrococcus sedentarius (Ying, 2003) นอกจากนี้เชื้อราในสกุล Dermatophyte ได้แก่ Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum gypseum เป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังที่เท้าได้ การควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราเหล่านี้ทำได้โดยการใช้สารยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Tolnaftate, Clotrimazole, Itraconazole, Fluconazole, Micronazole และ Ketoconazole โดยใช้ในรูปยาทาและยารับประทาน และสเปรย์ ซึ่งอาจเกิดการระคายเคืองได้ ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาแผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ที่ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การศึกษาและวิจัยการนำสารที่มีความปลอดภัยมาใช้ในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคผิวหนังที่เท้า และเกิดกลิ่นที่เท้า เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี

แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
มีลักษณะเป็นแผ่นสติกเกอร์ 1 คู่ สำหรับติดกับรองเท้า
ฃโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลลดา บุราชรินทร์
โทรศัพท์ 029428600 ต่อ 213
โทรศัพท์มือถือ 0802695536
Email chonlada.bu@ku.th
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์"