อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการทำคลอดบุตรทางช่องคลอด
นักวิจัย  
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพรช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803002096 ยื่นคำขอวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การศึกษาในอดีตพบว่าอุบัติการณ์ของการพลัดหล่นของทารกจากการคลอดบุตรในโรงพยาบาล พบได้ตั้งแต่ 1.6 ถึง 4.14 ต่อ 10,000 รายของการเกิดมีชีพ ซึ่งอุบัติการณ์ของทารกพลัดหล่นที่มีอยู่นั้นต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่และผู้ทำคลอดมักเกรงกลัวความผิดและกลัวการถูกฟ้องร้อง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการทำคลอดบุตรทางช่องคลอด ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นถาดรองรับทารกแรกคลอด และส่วนที่เป็นรถเข็นพร้อมแท่นรองรับถาดรองรับทารกแรกคลอด ซึ่งถาดรองรับทารกแรกคลอดมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรองรับทารกแรกคลอดได้ โดยส่วนหน้าของถาดมีรูระบายของเหลว ซึ่งถาดรองรับทารกแรกคลอดจะต่อเข้ากับส่วนที่เป็นแท่นรองรับถาดที่ออกแบบมีลักษณะเป็นรถเข็น เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีความแข็งแรงมั่นคงในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ถาดรองรับทารกแรกคลอดสามารถถอดแยกออกจากตัวรถเข็นได้อย่างอิสระ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวศิริพร ทรัพย์โตทิม
โทรศัพท์ 038102287
โทรศัพท์มือถือ 090-0411999
Email siripon.sa@buu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการทำคลอดบุตรทางช่องคลอด"