ชุดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001768 ยื่นคำขอวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) มีหลายวิธี แต่จำเป็นต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการและพึ่งพาเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง ผู้ที่ทำการทดลองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือ ยิ่งไปกว่านั้นในการทดลองแต่ละครั้งต้องมีการใช้สารตัวอย่างปริมาณมากในการวิเคราะห์ ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการประดิษฐ์ชุดตรวจวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ใช้งานได้ง่าย วิเคราะห์ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมีราคาสูง ใช้หลักการไทเทรต (Titration) บนกระดาษ ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวศิริพร ทรัพย์โตทิม
โทรศัพท์ 038102287
โทรศัพท์มือถือ 090-0411999
Email siripon.sa@buu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ"