เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์
นักวิจัย  
ผศ.ประชา ยืนยงกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501007203 ยื่นคำขอวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์ พัฒนามาจากเครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอดกรอบที่ใช้แรงเหวี่ยงเป็นตัวสบัด และใช้ระบบควบคุมแบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจากการใช้งานพบว่าความเร็วรอบไม่เหมาะสมกับการใช้งานทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย และแตกหักได้ และจากลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลาย ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์ขึ้นมา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องสลัดน้ำมันนี้สามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ราคาถูก ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120,2217
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์"