กล่องเอนกประสงค์
นักวิจัย  
ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1802003408 ยื่นคำขอวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการต่างๆ ที่ต้องออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ผลงานแสดง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละครั้งทำให้ต้องสิ้นเปลืองกระดาษกล่องเป็นจำนวนมาก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดแสดงนิทรรศการจึงได้ออกแบบและจัดทำกล่องเอนกประสงค์นี้ขึ้นมา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ลักษณะกล่องเป็นกล่องลูกฟูกพับขึ้นรูปเป็นกล่องมีหูหิ้ว ใช้เพื่อบรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สำหรับนำไปจัดแสดง ซึ่งเมื่อนำสินค้าที่บรรจุออก แล้วพับขึ้นรูปใหม่จะได้แท่นตั้งวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น และเมื่อพับขึ้นรูปอีกครั้งจะได้กล่องที่บรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่นเดิม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120,2217
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กล่องเอนกประสงค์"