เจลน้ำลูกยอแต้มสิว
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน และคณะ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13781
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สิว คือ การอักเสบเรื้อรังของรูขุมขนและต่อมไขมัน เกี่ยวข้องกับการหลั่งซีบั่ม(sebum excretion) ที่มากเกินไป โดยซีบั่มจะรวมตัวกันเป็นก้อนและอุดกั้นบริเวณรูขุมขน ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนัง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสิว
การรักษาสิวโดยทั่วไปจะใช้ยาปฏิชีวนะ แต่จะมีอัตราการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อก่อโรคพบมากในปัจจุบัน การใช้สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาสิว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการนำลูกยอ ซึ่งเป็นสมุนไพรไทย มาใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวได้ 3 ชนิด เป็นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวกัตติกา แพรกทอง
โทรศัพท์ 075-672927
โทรศัพท์มือถือ 089-9717930
Email kattika.pr@wu.ac.th
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เจลน้ำลูกยอแต้มสิว"