สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคส
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14807
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี เป็นแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้ของคนและสัตว์ ซึ่งเชื้อกลุ่มนี้เป็นได้ทั้งเชื้อก่อโรคและเชื้อฉวยโอกาส ผ่านการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป มักก่อให้เกิดการติดเชื้อนอกระบบทางเดินอาหาร โดยโรคที่พบบ่อยที่สุด เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และยังเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อในกระแสเลือด
สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคส ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสและแล็กโตส เพปโตนและโปรตีโอสเพปโตน กรดอะมิโนอาร์จีนีน เกลือน้ำดี และ คริสตัลไวโอเลต โดยมีบรอมไธมอลบลูเป็นอินดิเคเตอร์ ในสภาวะบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบการเจริญของเชื้อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรดด่าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของอาหารช่วยให้อ่านผลงานยิ่งขึ้น
การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคสที่มีประสิทธิภาพ ผลิตใช้ได้เอง ลดต้นทุนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสูตรอาหารที่สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคสออกจากกันได้อย่างชัดเจน จากสีของโคโลนีที่แตกต่างกัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวกัตติกา แพรกทอง
โทรศัพท์ 075-672927
โทรศัพท์มือถือ 089-9717930
Email kattika.pr@wu.ac.th
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคส"