ลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ
นักวิจัย  
อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ และคณะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกแท่งใสกันแดด โดยส่วนใหญ่ลิปสติกจะเป็นสูตรตำรับทึบแสงและมีไขแข็งหรือแว๊กซ์เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง ทำให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะ และแผ่กระจายยากบนริมฝีปาก นอกจากนี้สูตรดังกล่าวมักจะเกิดหยดของของเหลวเกาะบนเนื้อผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่าการเกิดเหงื่อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสูตรตำรับลิปสติกแท่งใสกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อเพื่อใช้เป็นลิปสติกแท่งใสเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปาก และช่วยปกป้องริมฝีปากจากการสัมผัสกับแสงแดดได้อีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรตำรับลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ เป็นการประยุกต์ใช้สารก่อเจลเนื้อแข็ง และสารอื่นๆ ในสูตรตำรับ ในสัดส่วนที่เหมาะสม จะทำให้สูตรตำรับดังกล่าวมีความคงตัวทางกายภาพต่อการทดสอบความคงตัวแบบร้อนสลับเย็น (heating cooling cycle) ซึ่งเห็นได้จากไม่เกิดการแยกชั้นหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงไม่เกิดเหงื่อ หลังจากการทดสอบความคงตัวแบบ heating cooling cycle ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานนี้คือเพื่อประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ลิปสติกแท่งใสซึ่งช่วยปกป้องริมฝีปากจากการสัมผัสกับแสงแดด เหมาะกับการใช้เป็นลิปสติกแท่งใสในประเทศเขตแสงแดดตลอดทั้งปี เช่น ประเทศไทย เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3714
โทรศัพท์มือถือ 093-1373612
Email uptlo.up@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ"